Om Børnehuset Lupinmarken

Vi tror på at vi som mennesker udvikler os i alle de relationer vi indgår i. Det har betydning for hvordan vi møder børnene, forældre, tværfaglige samarbejdspartnere og hinanden som medarbejdere. VI har en hjertelig omgang med hinanden - børn og voksne

Vi mener et godt sted at være er et godt sted at lære- lære noget om sig selv, om andre og om den verden vi færdes i. Det børnene leger, oplever og lærer mens de er i vores varetægt, har betydning her og nu, og i resten af deres liv. At vide hvem man selv er og hvordan man har det godt sammen med andre, er fundament for vores pædagogiske praksis.

Vi tilstræber at børnene i vores børnehus kender til og føler sig tryg ved alle voksne - hvilket betyder at vi som voksne har en opgave i at kende alle børn. Vi tager vare på og hjælper hinanden - med daglige gøremål og med at skabe rammer for, at vi alle, børn og voksne, kan være i trivsel - uanset de forudsætninger og kompetencer vi hver især har.

Du kan via  linkene i menuen til venstre læse meget mere om hvem vi er og hvad vi står for.