Områdebestyrelsen

Områdebestyrelsen

Områdebestyrelsen er det forældrevalgte demokratiske organ, som har indflydelse på, hvordan vilkårene for dit barns hverdag skal formes i områdets dagpleje og børnehuse. Områdebestyrelse er valgt for Område Nord, som Børnehuset Lupinmarken er en del af.

Områdebestyrelsen arbejder mest på et overordnet plan. Dvs. at man fastlægger de store linjer i den måde områdets dagtilbud skal drives på - bl.a.:

  • Fastlæggelse af principper…
    • for samarbejde mellem forældre - og ledelse/medarbejdere
    • for anvendelsen af områdets budget
    • for anvendelen af børnehusene udenfor åbningstid
    • for forældrerådenes sammensætning, arbejde og samarbejde med områdebestyrelsen
  • Behandler henvendelser over generelle forhold for området.
  • Indstillingsret ved ansættelser
  • Fastlæggelse af enhedernes åbningstider indenfor de givne rammer.
  • Er høringspart i forhold til politiske beslutninger om budget, strukturændringer m.m.

Områdebestyrelsen består af et repræsentativt antal forældre fra området, to medarbejderrepræsentanter og en lederrepræsentant.

Find referater og læs mere om områdebestyrelsen for område Nord. Se her.